WYCENA NIERUCHOMOŚCI
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
MARTA JANIGA

 

 

O MNIE

 

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiadam uprawnienia (nr 5810) rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Figuruję w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju (Rejestr dostępny na stronie internetowej Ministerstwa). Jestem także biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. 

 

Poniżej zamieszczam wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju świadectwo przyznania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz decyzję Prezesa Sądu Okręgowego powołującą mnie na biegłego sądowego w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 

 

Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o ustanowieniu biegłym sądowym. 

 

Zawsze dokonuję wyceny nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz w umówionym terminie. Ceny za sporządzenie operatu szacunkowego ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia. Za dodatkową opłatą operat szacunkowy może zostać przetłumaczony na język angielski.

 

Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Moim atutem jest dogłębna znajomość przepisów prawnych oraz bardzo dobra orientacja w aktualnym orzecznictwie sądowym z zakresu nieruchomości.

 

Jestem członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego oraz ubezpieczenie OC biegłego sądowego.

 

Brałam udział w następujących szkoleniach i konferencjach naukowych:

 

Dlaczego warto skorzystać z moich usług?

 

Zawsze dokonuję wyceny nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz w umówionym terminie. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Moim atutem jest dogłębna znajomość przepisów prawnych oraz bardzo dobra orientacja w aktualnym orzecznictwie sądowym z zakresu nieruchomości.

Wycena nieruchomości – Lublin

Przedmiot i cele wyceny nieruchomości

 

Przedmiot wyceny:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane,
 • nieruchomości budynkowe,
 • nieruchomości rolne,
 • nieruchomości leśne,
 • nieruchomości lokalowe (mieszkalne, użytkowe),
 • lokale będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

Cele wyceny m.in. dla:

 • określenia ceny sprzedaży, kupna, zamiany,
 • zniesienia współwłasności,
 • podziałów majątkowych,
 • celów podatkowych,
 • ubezpieczenia,
 • zabezpieczenia wierzytelności, kredytów,
 • celów postępowania egzekucyjnego,
 • określenia opłaty za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd,
 • aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,
 • opłat adiacenckich,
 • opłat planistycznych,
 • innych.

Wycena i szacowanie wartości nieruchomości

Zasady wyceny nieruchomości reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, a także standardy zawodowe.

 

Przez wycenę nieruchomości należy rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Określanie wartości nieruchomości poprzedza się analizą rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji.

 

 

Rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wartości nieruchomości na piśmie w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.

 

 W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:

 

1.       określenie przedmiotu i zakresu wyceny;

2.       określenie celu wyceny;

3.       podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;

4.       ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;

5.       opis stanu nieruchomości;

6.       wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;

7.       analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;

8.       wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;

9.       przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

 

Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 

1.       rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;

2.       efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;

3.       skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;

4.       oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;

5.       bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;

6.       określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;

7.       wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

8.       wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Jak przygotować się do wyceny nieruchomości?

Do sporządzenia operatu szacunkowego niezbędne jest określenie celu wyceny. Cel wyceny determinuje sposób jej wykonania (zastosowanie odpowiednich podejść, określenie właściwego rodzaju wartości), przez co jest to niezwykle istotne. Aby sporządzić operat szacunkowy konieczne są niżej wymienione dokumenty, które są zależne od rodzaju nieruchomości. Jeśli nie posiadają ich Państwo, mogę je pozyskać zwracając się do odpowiednich organów administracji lub instytucji. Niezbędne będzie również przeprowadzenie oględzin wycenianej nieruchomości w dogodnym dla Państwa terminie.

 

Nieruchomości niezabudowane

 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna,
 • mapa zasadnicza,
 • zaświadczenie lub wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie w jakim obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest nieruchomość. W wypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli była wydana,
 • inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji.

 

Nieruchomości zabudowane

 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i budynków,
 • mapa ewidencyjna,
 • mapa zasadnicza,
 • zaświadczenie lub wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie w jakim obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest nieruchomość. W wypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli była wydana,
 • projekt techniczny, rzuty,
 • kosztorys,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie, ewentualnie zgłoszenie zakończenia budowy,
 • inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji.

 

Nieruchomości lokalowe

 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, kartoteki lokali i kartoteki budynku,
 • inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji.

 

Lokale będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów i budynków,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej z wykazaną powierzchnią,
 • inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji.

Wycena Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Marta Janiga

Kontakt

Wycena Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Marta Janiga

ul. Strzembosza 1 /81
20-153 Lublin, woj. lubelskie
tel.  604 958 950
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.